Årsmøtereferat 2015

Referat fra årsmøte i Lærlingekompaniet tirsdag 7 april 2015

  1. Godkjenning av innkalling, godkjent
  2. Valg av møteleder, Ragnar Chr. Beck
  3. Årsberetning 2014, godkjent
  4. Regnskap 2014, godkjent
  5. Budsjett og aktivitetsplan 2015, godkjent
  6. Valg av styre,

Det nye styret i Lærlingekompaniet 2015- 2017,

Ann Mari Wang- Johannessen, Cathrine Opgård, Andre Løvås,

Lars Heed og styreleder Ragnar Christian Beck 2015-2017.

Magdalena Spirka er lærlingerepresentant frem til sommeren 2015.

  1. Forslag om tilbakeføring av tilskudd for lærekontrakter inngått i 2014.

35 % av tilskuddet tilbakeføres, godkjent

  

Vi takker Andre Finstad som har vært i styret.

 

Ref. 08.04.15 GF

Siste nytt

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Personvern