Dette gjør dere

Dette er hva dere må gjøre:

  • Velge en faglig leder som ønsker opplæringsansvaret. Skal beherske norsk.
  • Faglig leder må ha fag/svennebrev eller 6 års relevant erfaring og jobbe tett på lærlingen.
  • Ansvar for daglig oppfølging og regelmessige samtaler med lærlingen. Veilede og stille opp på gjennomføring av 1/2 års vurdering.
  • Skrive arbeidsavtale. Det er 1 måneds gjensidig oppsigelse. Det er ikke lov med prøvetid for lærlinger med skolerett.
  • Sette seg inn i læreplanen for faget og følge opp intern opplæringsplan.
  • Følge lover og regler iht arbeidsmiljø-, opplærings- og ferieloven.
  • Vaktlister skal tilrettelegges for kurs, 1/2 års vurdering, studietur og lærlingemiddager. Kurs og 1/2 årsprøver inngår i arbeidstiden.
  • Betaler lønn etter tariff med tillegg. 
  • Stille opp på prosjektoppgaver og i andre møter i regi av Lærlingekompaniet.
  • Ta godt imot og følge opp YFF elever(Utplasseringelever)

Faglig ledere, instruktører og de som er ansvarlige for lærlinger, lærekandidater eller praksisbrevkandidater i bedriften har behov for et instruktørkurs. Her finner du en oversikt på de ulike e-læringskurs som tilbys gjennom utdanningsetaten i Oslo.

Siste nytt

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Personvern